«Знаменателни» визити на български политици

/Жоржета Пехливанова/
Знаменателна визита! Ще следя това преплитане на политика, религия и история, на консулска дипломация и двустранни съседски отношения, осъвременени, но обременени от петвековно робство, на смесени чувства… Без да искам направих аналогия за една друга визита. Тази на българския президент Р. Радев и съпругата му при папа Франциск във Ватикана на 24 май 2017г., както и да се поклони пред гроба на Константин Кирил Философ. Тогава в голямата делегация липсваше най-важно знаково лице, владика-представител на Светия синод. Последва протоколно шаблон-обяснение, че визитата е била „светска“…