Авария в „Квадрат 500″, има повредени картини

За постъпил сигнал за авария от Националната галерия съобщават от Министерството на културата. Става въпрос за инцидент в едно от депата в сградата на „Квадрат 500″, свързани със системата за пожарна безопасност.
Част от контейнерите са изпуснали инертен газ, което е задействало алармата на охранителната система. В момента екипи на Националната галерия, на Инспектората на Министерството на културата и представители на „Пожарна безопасност“ регистрират обстоятелствата около инцидента. Пострадали са въздуховодите на инсталацията и фрагменти от окачения таван. Включително и няколко картини, шедьоври от началото на ХХ век, са паднали от стелажите и екип от реставратори изследва състоянието им в момента. Министерство на културата ще изчака окончателния доклад, като заявява готовността си да покрие евентуалните разходи, причинени от инцидента. На този етап не се очаква от галерията да отменят изложби.