Авария оцвети река Тополница край Поибрене


Авария в дренажната система на хвостохранилище „Бенковски 2″ е довела до изтичане на хвост, което е предизвикало оцветяване на река Тополница в района на село Поибрене, община Панагюрище, съобщи Министерството на околната среда и водите. Това е констатирано днес от служители на РИОСВ-София, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда.
Аварията е била сутринта, а при проверката в 11 часа днес тя вече е била отстранена. Екипите са взели водни проби от 4 пункта – село Поибрене, моста при село Петрич, р. Тополница при мястото на вливане на дренажните води и при село Чавдар. Пробите ще бъдат изследвани по показателите: активна реакция рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово , никел, живак, хром – общ, арсен, алуминий и цианиди свободни. Резултатите ще бъдат оповестени.