Адвокатски колегии от цялата страна срещу избора на членове на КС

„Попълването на Конституционния съд с обществено и професионално неприемливи фигури, може да има изключително сериозни и трудно обратими последици.“ Това заявяват в позиция адвокатски колегии от цялата страна. Тя е подписана от 14 от 27-те колегии, сред които са колегиите на Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Плевен, Пловдив, Силистра, Сливен и Смолян.
Всички те призовават народните представители да отменят решението си от 19 януари, когато Белазелков и Атанасова бяха избрани с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС: „Призоваваме за разум, морал и отговорност народните представители, които да отменят решенията си от 19.01.2024г. за избор на конституционни съдии. Призоваваме председателя на Народното събрание, президента на Република България и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд в рамките на правомощията си да заявят ясна и категорична позиция по така извършения избор, който при реализирането си би опорочил по непоправим начин дейността на Конституционния съд като институция, която е последен гарант на правовия ред.“
В позицията се посочва, че процедурата по избор на конституционни съдии е породила голяма полемика както в юридическите среди, така и извън тях, като по време на попълването на парламентарната квота са „погазени основополагащи принципи на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост“. Според адвокатите кандидатите за КС са отговаряли на предварително зададени въпроси, като не е имало възможност за поставяне на питания от присъстващите, а гласуването на кандидатурите по-малко от 24 часа след изслушването им е демонстрирало „чисто формалния подход към процедурата и усещането за предрешеност на избора“ В позицията е коментиран и мандатът на двамата кандидати: „Беше демонстрирано недопустимо незачитане на нормите на Конституцията и на Решенията на Конституционния съд. Избирането на кандидатите за срок от девет години, както е отразено във взетите решения, е в противоречие с Решение № 1 от 11.01.2024 г. на КС на РБ по к. д. № 17/2023г., в което ясно е прието, че: „Конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда.“
В петък „сглобката“ избра Атанасова и Белазелкова за конституционни съдии. С гласуването си обаче ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС нарушиха решение на Конституционния съд, докато избира свои. КС казва, че мандатът на Белазелков и Атанасова ще е 7 г., НС обаче ги командирова за 9 години. По-малко от 24 часа преди гласуването конституционната комисия изслуша кандидатите, като сътрудниците на комисията били пришпорено да изготвят доклада и стенографския протокол скоростно. Още в пленарна зала БСП обяви, че ще сезира КС за избора на нови членове на КС, като вчера Корнелия Нинова поиска от Радев да бламира клетвата на Атанасова и Белазелков.