Административен лабиринт пред с. Баня като национален курорт

Кметът на най- голямото село в община Разлог – Баня, Мария Юрганчева, иска населеното място да стане курорт с национално значение. Тя е изпратила писмо до Министерството на туризма и Министерството на околната среда и водите, в което се казва, че Баня е второто по дебит находище на минерална вода в България. В писмото се казва още, че от 1965 година населеното място е обявено за курортно селище с местно значение, а от 2000 година се развива успешно и в момента то е с над 20 хотела, пансиони, семейни хотели, къщи за гости, като легловата база е близо с 2300 места.
Юрганчева сподели, че вече има отговор и от двете министерства, но по думите и те не са конкретни. Отговорът от Министерството на околната среда и водите е, че това е в компетенциите на общинския съвет, поради което препраща писмото на Мария Юрганчева до кмета на общината Красимир Герчев и председателя на общински съвет д- р Мария Копанарова.
От Министерството на туризма пък отговорът е, че предстоят промени в нормативния ред за обявяване на курортите с национално значение и обявяването на село Баня за курорт с национално значение би могло да стане по реда и в съответствие с Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите. Като допълнение в отговора се посочва още, че със заповед на Министъра на здравеопазването е създадена и в момента действа работна група, която има задача да изготви проект на Наредба, която да замени Наредба №14.
Управникът на селото заяви, че няма да се откаже от идеята и допълни, че тя е подкрепена и от създадения още в началото на мандата й консултативен съвет. Тя бе категорична, че по този начин населеното място ще получи самостоятелен бюджет. „Не може Баня, което е най-голямото село в общината да няма самостоятелен бюджет и да разполага с 3 500 лв. за цяла година.С тези средства не може да се направи нищо за инфраструктурата и за едно елементарно озеленяване. В крайна сметка моята цел е Баня да получи самостоятелен бюджет. Надявам се да бъда правилно разбрана от община Разлог и тази моя идея да бъде подкрепена”, бяха думите на Юрганчева.
Тя подчерта още, че ще постави въпросът за обсъждане пред общинското ръководство в Разлог, тъй като Общината е тази, която трябва да направи първите стъпки и всичко е в ръцете на Общинския съвет.