АЕЦ „Козлодуй“ отговори за делото “шамар”

АЕЦ „Козлодуй“ с отговор на запитване във връзка със заведен иск от централата за непозволено увреждане с ответници Наталия Станчева и Йордана Кулинска. Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
В отговор на Ваше запитване във връзка със заведен иск от АЕЦ „Козлодуй“ за непозволено увреждане с ответници Наталия Станчева и Йордана Кулинска, бихме искали да заявим следното: Искът е заведен от предходното ръководство на АЕЦ „Козлодуй“ през месец юли 2023 г. за недобросъвестно поведение, злоупотреба с права, разпространение на невярна информация и др. Настоящото ръководство на АЕЦ „Козлодуй“, след като се запознае и анализира всички обстоятелства около случая, ще вземе решение, гарантиращо законните интереси и репутацията на Дружеството, както и в съответствие с добрите практики във връзка с достъпа до информация. В дейността си ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ убедено следва принципите на откритост и прозрачност и дълбоко уважава правото на служителите си и на гражданите да бъдат информирани. Държим да Ви уверим, че всички дейности в АЕЦ „Козлодуй“, включително законово изискваното медицинско наблюдение и медицинско осигуряване, се извършват при стриктно спазване на действащата в страната нормативна уредба.