АЕЦ “Козлодуй” с неизрядни документи за гориво на „Уестингхаус“

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) обяви, че ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ е пропуснало да представи два важни документа, без които не може да бъде издадено разрешението за извършване на поетапен преход на блок 5 към експлоатация с нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от „Уестингхаус“.
През април американската ядрена компания подписа договор с българското енергийно министерство за доставка на уранов материал, с който да бъдат заменени руските доставки. Двата документа, които не са предоставени, са свързани с изискванията за безопасност. Единият е проект на изменение на глава 15 „Анализ на авариите“ от Отчета за анализ на безопасността, а вторият е проект на изменение на инструкция „Изготвяне на отчети с неутронно-физични характеристики на реактор „ВВЕР-1000″. Липсата им е неизпълнение на Наредбата за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, посочват от АЯР. Без тях агенцията не може да оцени влиянието на предлаганата поетапна замяна на горивото. Ядреният регулатор съобщава още, че дава срок до 15 октомври на АЕЦ „Козлодуй“, за да отстрани посочените пропуски и нередности. Ако този срок не бъде спазен, председателят на АЯР ще бъде принуден да издаде отказ за лицензиране на новото американско гориво. Според договора с „Уестингхаус“ през април 2024 г. компанията трябва да достави първото свежо ядрено гориво за пети реактор. Засега от АЕЦ „Козлодуй“ не са дали обяснение или коментар за липсата на двата документа.