АЕЦ „Козлодуй” ще прави велоалея за своите работници

АЕЦ „Козлодуй“ обяви намерение за изграждане на велосипедно трасе на ведомствения път от града към централата. Целта е насърчаване използването на съвременен екологично чист велосипеден транспорт за част от персонала.
Предвижда се велосипедната лента да е еднопосочна с дължина 3 916 метра и с метър и половина широчина в участъка от газостанция „Елена“ до кръстовището срещу административната сграда на АЕЦ. Инвестиционното предложение няма да променя съществуващата пътна инфраструктура, а само на положението на осевата линия на ведомствения път. За сигурност между велосипедистите и автомобилното движение се предвижда маркировка с шумна релефна жълта маркировка тип термопластик и върху нея поставени алуминиеви кабъри тип „котешки очи“ със светлоотразители от две страни, разположени на разстояние един от друг 10 метра. Маркировката от другата страна на велосипедната лента се предвижда да бъде обозначена с термопластична жълта боя. Боята за новата ос на пътя ще бъде бяла маркировъчна тип термопластик. Писмени становища за инвестиционното предложение може да бъдат представени в МОСВ.