Акростих на стара кирилица и хайку на глаголица писаха в Хасково

Акростих на стара кирилица и хайку на глаголица в хасковското СУ “Св. Паисий Хилендарски” за празника на светите братя Кирил и Методий. Осмокласници показаха, че могат да пишат и на глаголица като се вживяха в ролята на старобългарски писатели. Това стана възможно благодарение на STREAM урок по БЕЛ, английски език и история и цивилизации.
Интердисциплинарният урок по БЕЛ и английски език „Сегашно време в български език и неговите английски проекции“ /Present Tense in Bulgarian and its English counterparts/, проведен на 21.02.2023 г., постави началото на голям проект, свързан с живота и делото на двамата братя Кирил и Методий, чиито мисии бяха проследени и пренесени върху карти, с помощта на преподавателя по история и цивилизации, г-жа Дарина Делчева. Освен изработката на исторически достоверни карти, учениците, разпределени в седем групи, трябваше да прочетат откъси от произведението „Пространното житие на Кирил“, да напишат кратък текст биография като използват сегашно историческо време и да го преведат на английски език.
STREAM урок по БЕЛ, английски език и история и цивилизации проведоха в училището. Проектът бе продължен и в следващите часове по БЕЛ, когато г-жа Диана Стоянова постави задача учениците да влязат в ролята на старобългарски писател. Този път класът бе разделен на три групи: ученици, които нямат изявени творчески заложби, преписваха откъси от старобългарски произведения като използваха глаголица. Другите две групи писаха акростих на стара кирилица и хайку, което трябваше да бъде изписано на глаголица, стара кирилица и съвременната ни азбука. Всички ученически разработки са богато украсени с винетки и красиви заглавни букви.
Резултатът от този мащабен проект може да видите и проследите от изложбата “Азбучни послания“, посветена на най-българския празник – 24 май.