Актуализират бюджета на „Пловдив 2019”

Бюджетът на „Пловдив 2019“ за тази година ще бъде актуализиран на предстоящата сесия на ОбС тази седмица. Това ще стане чрез добавяне на 3 385 000 лева, които бяха вече отпуснати за финансиране на културно съдържание на програмата. Така, заедно със заделените в началото на годината в бюджета малко над 2 млн. лв., парите, с които ще разполага общинската фондация стават малко над 5,5 млн.лв.
4 152 000 лева от тях са за дейности, свързани с програмата на ЕСК. Сумата включва финансиране за одобрените проекти от първата сесия на фондацията в размер на 917 000 лева, както и средства за артистичната програма, които са на стойност 725 000 лева. Най-големият дял от парите – 2 млн.лв., са за проектите от втората и третата сесия на „Пловдив 2019“.
За маркетинг и реклама сумата е половин милион лева, а за международна дейност – 40 000 лева. За заплати, консумативи, командировки, правни услуги, наеми и ремонти са заделени 773 000 лева. Остатъкът от бюджетната субсидия от 2016-та година е в размер на 570 000 лева. Предложението за актуализиране бюджета на „Пловдив 2019″ е на кмета Иван Тотев. То ще бъде подложено на гласуване от градските съветници този четвъртък.