Акция „Зима” започна полицията в община Минерални бани

Акция „Зима” започна полицията в община Минерални бани. От началото на ноември в страната започна традиционната акция „Зима“. Тя се провежда съвместно от Пътната полиция и Съюза на българските автомобилисти. От 2014 г. акция „Зима“ се провежда в общо три етапа, като от 1-ви до 10 ноември е първият етап.
Контролът в този период ще бъде насочен към спазването на въведените ограничения за движение на велосипедисти, индивидуални електрически превозни средства, както и превозни средства с животинска тяга. Контролните органи на МВР ще следят за недопускане на движението по пътищата и улиците на технически неизправни превозни средства без необходимото оборудване.
Втората част на кампанията ще продължи до 20 ноември, като тя е под надслов „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. На този етап от Пътна полиция ще проверяват за спазване от пешеходците на правилата за безопасност пресичане на платното за движение, както и ще се акцентира на недопускане движението на пешеходци по магистралите.
В третата част на кампанията, която завършва в края на ноември, ще се следи за готовността на превозните средства за шофиране в зимни условия.