Акция „Зима” стартира полицията от днес

От първи ноември стартира традиционната акция на полицията „Зима“. От 01 до 30 ноември 2022г. се провежда традиционната акция „Зима“. Акцията се провежда в продължение на повече от 28 години по инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство с МВР-Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“ и Българския Червен кръст.
През последните години в партньорството се присъединиха Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Заложени са няколко акцента. От 01 до 10 ноември 2022 г. – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС. Контролът ще бъде насочен към спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа. Няма да се допуска движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване. Забранява се движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка. Няма да се допуска движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години, както и движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки.