Алпинистът Манол Иванов е израснал на Гарваница

На „Гарваница” старото му име според местното наречие е „Боолюв”. Това означава бухал, сподели алпинистът Манол Иванов. Виждал съм неведнъж, че по скалите гнездят бухали. Аз на „Гарваница” съм се учил да се катеря още от дете. Там всеки камък ми е познат. Това тук е било голям град, от Спахиево до „Градището” и чак до Баните. Древният Топликос е включвал всички крепости в района, но и преди римляните тук е имало компактно население, което е създало крепостни и култови съоръжения, добави още алпинистът.