Американският университет спечели финансиране за IT

Центърът за информация, демокрация и гражданска активност (CIDC) към Американския университет в България (АУБ) спечели финансиране за разрастване на своята инициатива „Овластяване на университетските общности за етичното използване на изкуствен интелект“. Първоначално университетът получи 000, но впоследствие проектът на CIDC беше избран заедно само с още един да получи допълнителното финансиране.
Проектът е част от акселератора Digital Democracy Accelerator, ръководен от People Powered и финансиран от Open Science Framework (OSF). Програмата, която е първа по рода си, има за цел да подкрепи демократични инициативи, които позволяват на гражданите да участват в създаването на етични, справедливи и безопасни дигитални политики. Инициативата има за цел да създаде приобщаваща стратегия за етичното използване на изкуствения интелект в университетските общности. Планиран за изпълнение между април 2024 г. и април 2025 г., проектът ще включва участието на студенти, преподаватели и служители на АУБ в разработването на цялостна политика за използването на изкуствен интелект в академична среда.