Ардино домакин на среща за първична медицинска помощ

Днес в заседателната зала на Общинския съвет в Ардино се проведе втора работна среща между партньорите по проект „Подобряване на първичната медицинска помощ при изолирани и лишени общности в трансграничните райони (акроним: Smile)“ (Усмивка), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”.
Домакин на срещата бе местната Многопрофилна болница за активно лечение, която е един от 5-те партньри на проекта от България и Гърция. Събитието бе част от програмата на лечебното заведение в Ардино по повод 60 годишнината от откриването му. То бе водено и открито от управителя на болницата д-р Гюнер Осман.
Официални гости на форума бяха кметът на община Ардино Ресми Мурад, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметът на общината инж. Изет Шабан. Присъстваха още бившите главни лекари на ардинската болница д-р Кадир Кабакчъоглу, д-р Иван Чепишев, д-р Адам Персенски. Тук бяха още лекари, медицински сестри, гинеколози, лаборанти, които са работили през годините в ардинското лечебно заведение. Сред тях бяха д-р Донка Дамакова, бивш детски лекар и завеждащ детското отделение до 1990 г., д-р Стойка Русинова, акушер-гинеколог от 1981 до 1991г., бившата главна медицинска сестра в периода от 1963 до 1985 г. Елена Кисимова, гл. лаборант Елена Георгиева-Згурова.
По повод 60-годишния юбилей на болницата в Ардино поздравителни адреси бяха получени от МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски“АД – Кърджали и Регионалната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС) в Кърджали.
Мениджърът на проекта от страна на водещия партньор – 4-тата здравна служба на Македония и Тракия Eмилия Макриалея представи целта на проекта, неговите етапи и дейности. Тя сподели, че в рамките на 24 месеца ще бъде извършен ремонт на помещения в МБАЛ-Ардино, позволяващ предоставянето на подобрени услуги за първична медицинска помощ на пациентите. Ще бъде закупено и доставено съвременно медицинско и компютърно оборудване, както и нова мебелировка за медицинските кабинети.
В своето приветствие кметът на общината Ресми Мурад подчерта, че този значим проект е много важен за лечебното заведение, тъй като е насочен за подобряване на медицинските грижи и услуги. Той направи анализ за дейността на болницата за последните 10 години. „За голямо съжаление не можем да честваме 60-годишния юбилей на лечебното заведение със задоволство, защото проблемите в областта на здравеопазването не са малки. Те се задълбочиха именно през последните 10 години и са продиктувани най-вече от липсата на медицински персонал и завишените изисквания в сферата на здравеопазването“, заяви Ресми Мурад. Той отбеляза, че въпреки усилията, които полага общинското ръководство, чрез реализирането на подобни проекти (четвърти по ред) и субсидиите, които гласува Общинския съвет, не успяват да решат всички най-належащи проблеми. „ Болницата е затруднена в изплащането на заплатите на медицинския персонал. Тези проблеми могат да бъдат решени чрез законодателни промени, които ще доведат до смекчаване на медицинския стандарт за общинските болници“, уточни Ресми Мурад. Той пожела успех на екипа на проекта. „Надявам се, че с реализирането и изпълнението на този проект ще подобрим условията, при които се извършва медицинска дейност в нашето лечебно заведение, за да получат хората по-качествена здравна грижа“, подчерта Ресми Мурад.
Проф. д-р Елексиос Бенос от Аристотелския университет в Солун, Гърция заяви, че се радва да бъде в Ардино по повод юбилея на общинската болница и да участва в представянето на съвместния трансграничен проект. Той отбеляза, че проектът е насочен за подобряване на медицинското обслужване на хората от уязвимите групи. Партньори по проект „Smile“ (Усмивка) са следните организации: Четвърта здравна служба на Македония и Тракия, Солун, Аристотелския университет в Солун – Департамент по медицина, МБАЛ-Ардино, община Харманли и Националния център за спешна помощ в Драма, Гърция.
Общата продължителност на проекта е 24 месеца, считано от 12.10.2017 г. Общият бюджет на проекта е 1 327 661,62 евро, като бюджетът на МБАЛ –Ардино възлиза на 327 157,34 евро, от които 85% представляват финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% – националното съфинансиране.