Ардински пенсионери: Клубът е втория ни дом

Пенсионерският клуб в Ардино е като втори дом за възрастните хора от града. Той е уютно и топло място, потънало в зеленина от цветя. По масите – чисти и свежи покривки. В единия край са насядали мъжете и играят карти, шах и домино, а жените четат вестници и пият кафенце и чай за 20 стотинки.
„Благодарение на ръководството на общината в лицето на кмета Ресми Мурад, считаме се за късметлии, че имаме клуб, където има с кого да общуваме и да прочетем вестници. Тук е моят втори дом, който ми помага да се преборя със самотата“, споделя дългогодишната общественичка Йорданка Аянова. „Често посещавам пенсионерския клуб, за да се видя с приятели и познати, за да разменям мисли и спомени“, казва Валя Серафимова. Отговорничката на клуба Елфиде Якуб уточни, че новите покривки за масите са дарени от собственика на фирма „Кошулар“ Коркут Нума.
От името на Управителния съвет председателят на Пенсионерския клуб Гюнер Мюмюн изказва искрените си благодарности на Коркут Нума с пожелания за здраве, щастие и дълголетие.