Арестантите от Бургаския затвор обявиха гладна стачка


От няколко дни здравето на арестантите в Бургаския затвор е в опасност, те отказват да се хранят и връщат предоставената им от държавата (данъкоплатците) храна. Причината за това е скоровъведената дисциплинарна мярка от директора на мястото за изтърпяване на наказание Бранимир Мангъров – да ги държи на тъмно.
В разрез със закона и презумпцията за невинност, лицата, които изтърпяват съдебната мярка „задържане под стража“ и не са с влезли в сила осъдителни присъди, са третирани като осъдените лица, отбелязва медията. От 22.00 часа до 06.00 в отделението на арестантите електроподаването се преустановява. Дали е заради икономия, или поради самозабравянето на началника на Бургаския затвор, е без абсолютно никакво значение, когато се засягат права.
Никъде в закона не е разписано, че арестантите (лицата без влезли в сила осъдителна присъда, а някои от тях най-вероятно и напълно невинни) и осъдените лица трябва да изтърпяват еднакво строг поправителен режим, което включва и оставяне им без светлина. По тази причина невиновните лица в Бургаския затвор, за които съдът не е отсъдил, че са извършили престъпление, в знак на протест са обявили „гладна стачка“. От няколко дни те отказват да се хранят, като са разписали декларации за причината, поради която връщат храната – нарушаването на техните права и третирането им като затворници. Те са уведомили началника на Бургаския затвор, че желаят да имат осветление поне до полунощ и ще гладуват, докато това не се случи. От страна на затвора и началството им е предадено, че в мястото за изтърпяване на наказание в Бургас ще има унифициране на правилата и след като в 22.00 часа подаването на електроенергия към затворниците се преустановява, така ще бъде и за арестантите.