Астрономическата зима настъпва довечера в 23,48 часа

Астрономическата зима настъпва днес, 21 декември, в 23:48 часа. Зимното слънцестоене ще донесе най-дългата нощ в Северното полукълбо, както и най-краткият ден в Южното. То е астрономическо явление, което се случва, когато наклонът на оста на въртене на Земята спрямо слънцето има най-голяма стойност.
От 21 декември денят започва да расте, докато не се изравни с нощта с идването на пролетното равноденствие. Зимата е сезонът с най-къси дни и с най-ниски температури. В районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има значителни снеговалежи. Тя представлява и период на покой за повечето растения и животни.