Ателие за деца стартира в библиотеката в Смолян

В Детски отдел на Регионалната библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян стартира второто ателие от библиотечната инициатива „Децата, лятото и библиотеката“ на тема „Здрави и информирани“.
Лекторите са специалисти от Регионална здравна инспекция – Смолян и ще представят на децата темите: „Здравословно хранене“, „Хигиена и хигиенни навици“, „Орална хигиена“, Моят дом, моята крепост – електроуреди и безопасното им използване“, „Енергийни напитки и вредата от тяхната консумация“, „В капана на зависимостите – алкохол и цигари“. От своя страна библиотечни специалисти ще дискутират с участниците как безопасно да се сърфира в интернет, как да се предпазват от вредните излъчвания на компютрите и телефоните, какво е истинско приятелство и какви човешки ценности притежаваме. В първия ден от заниманията здравен инспектор Ирина Мачокова представи темата „Здравословно хранене“ чрез занимателни и състезателни игри с табла, в които децата активно участваха и се надпреварваха да покажат знанията си. За награда участниците получиха магнити с картина на хранителната пирамида, която децата да поставят на видно място в дома си, за да напомня, че най-важните храни са основата на здравословния начин на живот. На вниманието на децата бе изложена витрина с книги по темата.