Баба Марта е непредвидима и динамична

В народната традиция баба Марта е представяна ту като сърдита старица, ту като красива и млада предвесница на хубавото време. Вероятно оттам идва и представата за многото й лица и непредвидим характер. Месец март наистина е динамичен и непредвидим – според вярването и заради вечно спорещите ветрове на Марта – топлият червен Летник и студеният бял Зимник.
Смята се, че по времето през март може да гадаем какво ни очаква. Още пв първия ден на месеца трябва да си изберем ден от него. Ако денят е хубав и слънчев, годината за нас ще е щастлива и успешна, ако е студен и мрачен, не ни чака добър късмет. Една от любимите традиции на малки и големи за 1 март е закичването с бял и червен усукан конец. Мартеницата символизира пожелание за здраве и щастие. Обичаят е познат не само в България, но също и в Румъния, Албания, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Молдова. Според някои източници езическият ритул на връзването на мартеница е познат по нашите земи още от времето на тракийците. Според други, традицията е пренесена с идването на прабългарите и като доказателство за това се посочва практиката и до днес в някои региони на Централна Азия бял и червен конец да се ползват като защитни талисмани за животни, деца и момичета срещу зло и за здраве. Според една от добре познатите легенди, съпругата на хан Аспарух – Ахинора – първа въвежда обичая у нас. След като съпругът й преминава река Дунав на юг и тя дълго време няма новини от него, изпраща по една лястовица пресукани бял и червен конец, завързани за крака на птицата, като символ на любов.