БАБХ унищожи близо 370 кг храни за седмица

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) възбрани и насочи за унищожаване 368,2 кг храни от животински и неживотински произход и безалкохолни напитки, съобщиха от агенцията.
Миналата седмица по време на официалния контрол в цялата страна, инспекторите са извършили общо 1893 проверки в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене. Проверките са по планов контрол, по сигнали и жалби, тематични, както и проверки на кухненски блокове на детски градини и млечни кухни. Издадени са общо 21 акта за административно нарушение и 94 предписания. Констатираните несъответствия основно са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без документи за произход и без етикетировка. Има също така несъответствия по сграден фонд, незадоволително хигиенно състояние, както и нерегистрирани по Закона за храните работещи обекти.