Банка Societe Generale закрива 3 700 работни места

Голямата френска банка Societe Generale заяви във вторник, че ще съкрати 3700 работни места в периода между 2023 и 2025 г., тъй като обединява търговската си мрежа с тази на своето поделение Credit du Nord, но в същото време добави, че няма да има принудителни съкращения.
„Тези съкращения на работни места ще се основават на естествени напускания (изчислени по 1500 годишно до 2025 г.) и приоритет ще бъде даден за прекласификации и вътрешна мобилност“, се казва в изявление на финансовата компания. Обявеното през септември 2020 г. сливане ще създаде една банка с една клонова мрежа, един централен офис и една ИТ система, обслужваща близо 10 милиона клиенти. SocGen, третият по големина кредитор във Франция, заяви, че прегрупираната мрежа ще има около 1450 клона през 2025 г. и че това прегрупиране на клоновете няма да включва напускането на който и да е град в страната. Банката също така посочи, че преструктурирането е превантивен подход към многобройните предизвикателства, пред които са изправени кредитните институции в областта на банкирането на дребно, по-специално ниските лихвени проценти, конкуренцията, новите участници и ускоряването на цифровото използване заради коронавирусната пандемия.