Банско укрепва река Глазне с над половин милион лева

Общинският съвет в Банско одобри дофинансирането на дейностите по укрепването на река Глазне в рамките на града, което да ограничи опасността от наводнения. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет отпусна 554 626 лева за този обект. С тези пари ще се финансира „Изграждане на подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през Банско“. Предвиденият за изграждане обект се намира в югозападната част на града, в регулационните граници. Прогнозната сума за реализиране на дейностите е 792 322,80 лв. Разликата от 237 696,80 лв. ще е за сметка на бюджета на община Банско за 2018 година, решиха общинските съветници.