Бедственото положение в община Куклен се удължава с 10 дни

С 10 дни се удължава бедственото положение в община Куклен, което е от 2 август заради свлачище на междуселски път и прекъсване на пътните връзки между отделните квартали в Добралък от поройните дъждове. Това каза кметът на общината Мария Белчева. Като мотиви Белчева посочва продължаването на неотложните аварийно-възстановителни дейности за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията от възникналото бедствие на територията на община Куклен. Очаква се да се разчистят наносите и калта по основните улици на село Добралък и да се осигури достъп до откъснатите квартали.