Безплатен топъл обяд за 130 лица ще осигури община Рила

Безплатен топъл обяд за 130 лица ще осигури в условията на пандемията от Covid-19 общината в Рила обявиха от администрацията. Това ще стане с проект по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Обяд ще се осигурява за лица без или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или при налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
Безплатна топла храна ще получават и лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и такива, които нямат близки, които да им окажат подкрепа. Храна ще бъде доставяна и на лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Заявленията ще се приемат всеки делничен ден до 30.12.2020 г. Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“, като заявленията и придружаващите ги документи ще се разглеждат и от специално създадена комисия, която ще изготви окончателен списък. Одобрените ще получават обяд за времето от 11 януари до 27 април догодина.