Безплатна храна за 1000 социално слаби в Хасково

1000 души в община Хасково ще продължат да получават топла храна безплатно до края на 2018 година, след като бе удължен срока на проекта. Програмата „Топъл обяд“ стартира през октомври 2016 година, тогава на безплатна храна разчитаха 350 души. Поетапно бяха включвани нови потребители и към момента те вече са 1000. За първи път по тази програма храна се доставя освен на нуждаещи се в града така също и на хора в селата на община Хасково.
1 324 498 лева е сумата по проекта. Междувременно община Хасково закупи три автомобила, с които ще доставя храна по проект „Топъл обяд” и от Социалния патронаж. Автомобилите са доставени след проведена обществена поръчка. Трите коли са на обща стойност 56 445 лева без ДДС.