Безплатни прегледи за глаукома в Хасково

От 2010 г. по инициатива на Световната асоциация за борба с глаукомата и на Световната асоциация на болните от глаукома, се организира отбелязването на Световен ден за борба с глаукомата. Целта на този ден е да се повиши информираността на обществото за заболяването. В тази връзка в „МБАЛ – Хасково” АД ще се организират безплатни очни консултации за „Глаукома” на 14, 15 и 16 март 2018 г. Прегледите ще се провеждат от 09.00 ч. до 13.00 ч. в Очно отделение при „МБАЛ – Хасково” АД / в сградата на Инфекциозно отделение, ет. 2/. Консултациите ще се извършват след предварително записан час на тел: 038/ 606 728, от 13 март 2018 г.