Безработните в Словения ще получават 530 евро на месец


Безработните в Словения ще получават държавна помощ в размер на 530 евро на месец. В Словения влизат в сила новите правила за финансова помощ за безработни, които ще увеличат обезщетението, получавано от тази категория граждани. Досега безработните получаваха помощ от 350 евро, като новият закон я увеличава до 530 евро на месец.
Според законовите промени, сега чужденци, които пребивават постоянно в Словения и не са граждани на държава членка на Европейския съюз, ще трябва да представят сертификат за основно владеене на словенския език, т.е. ниво „А1″, за да бъдат регистрирани в регистъра на безработните. Лицата, които са граждани на държава членка на ЕС, ще трябва да посещават курс по словенски език и да кандидатстват лично за обяви за работа. Според Министерството на труда основната цел на новия закон е да подобри социалния статус на гражданите, които не могат да си намерят работа.