Без електрически тротинетки в Морската градина на Варна

Без електрически тротинетки в Морската градина, паркове, тротоари във Варна. Това решиха общинските съветници от постоянната комисия „Транспорт“ във Варна. Днес те гласуваха нови правила и санкции, свързани с електрическите тротинетки. Промените са част от Наредбата за организация на движението на територията на общината и са внесени от групата на ГЕРБ в местния парламент.
Измененията предвиждат ограничение на скоростта на електрическите превозни средства до 25 км/ч. Водачите няма да има право да ги управляват по тротоари, в паркове, градини, площади, детски площадки, както и площи, предназначени само за пешеходци. На тези места тротинетките ще може единствено да се бутат, защото разрешената скорост там ще бъде до 5 км/ч. При нарушение предвидената глоба е в размер на 50 лв. Същата е финансовата санкция и за неправилно паркиране. Промените в наредбата предвиждат забрана за паркирането в паркове, градини, детски и спортни площадки, зелени площи, пешеходни пространства, спирки на градския транспорт и др. Собствениците или операторите, които предоставят електрически тротинетки под наем, ще бъдат задължени да използват софтуерна технология за ограничаване на скоростта в зависимост от зоните на движение, както и за предотвратяване на паркирането извън определените за това места. При нарушение на ограничението за скорост имуществената санкция за юридическите лица ще е между 500 и 1 000 лева. За паркиране на електрическо превозно средство извън определените за това места фирмите ще се санкционират с 500 лева, като за повторно нарушение глобата ще бъде в размер между 800 и 2000 лева. Собствениците или операторите, предоставящи под наем електрически тротинетки, ще бъдат задължени не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа – в почивни, след констатирано нарушение да премахват неправилно паркираните превозни средства. Ако това не се случи, имуществената санкция за юридическото лице ще бъде в размер на 300 лева, а при повторно извършване – 500 лева. Гласувано бе промените в наредбата да влязат в сила след определяне на местата за паркиране и след разгласяването й чрез обявяване на интернет страницата на Общински съвет – Варна.