Без невалидни бюлетини при машинното гласуване

В бюлетините от машинно гласуване няма да има недействителни гласове, независимо че на изборите на 2 април не протоколът от устройствата, а резултатът от ръчното преброяване на машинните бюлетини ще се счита за легитимен. Това е разписано в методическите указания на Централната избирателна комисия (ЦИК), които служат за ръководство на членовете на секционните комисии в изборния ден.
В тях от ЦИК дават разписание как да бъде извършено видеонаблюдението и видеозаписа на броенето на бюлетините след края на изборния ден. Според указанията председателите на секционните комисии ще бъдат отговорни за включването и изключването на устройствата (в случая смартфони) в началото и след края на преброяването. След като ги приведат в готовност за работа, председателите на секционните избирателни комисии ще трябва да сканират специален QR код, за да може излъчването и заснемането да започне. Ако по време на процеса излъчването прекъсне заради една или друга причина, кодът ще трябва да бъде сканиран отново. Устройствата ще бъдат доставяни в комисиите с инструкции и специален запечатан плик, в който ще се съдържа кодът. След като системата заработи, смартфонът трябва да бъде поставен върху масата, на която ще се извършва преброяването на бюлетините по начин, който осигурява видимост. За точното отчитане на резултатите и за целите на видеонаблюдението е необходимо да се пази тишина при отчитане на всеки глас, се подчертава изрично в инструкциите на ЦИК. От тях се разбира още, че само един член на комисията ще има право да показва всяка бюлетина така, че да се вижда отбелязаният вот, и едновременно с това ще трябва да обявява високо и ясно номера на кандидатската листа, съответно гласът „Не подкрепям никого“.