Без увеличение на местните данъци и такси във Велико Търново

Община Велико Търново няма да увеличава местните данъци и такси и цени на услуги в бюджета за догодина. При изготвянето на бюджетната прогноза, която Общинският съвет във Велико Търново предстои да гласува, местните приходи са планирани при условия на по-ниско потребление на общински услуги, включително наеми на общински имоти, входни билети за музейни обекти, такси от детски градини и ясли и др.
Прогнозата е за 28 % по-малко приходи от туристическия данък. Въпреки че не се планира увеличение на данък сгради и такса смет, в бюджета за догодина се прогнозира увеличение на постъпленията с по 50 хиляди лева от тях. Очаква се до края на тази година задълженията на община Велико Търново за разходи да възлязат на 9,8 милиона лева, а за догодина да се увеличат с още 2,4 милиона лева.