Белия терор още виси на черната мраморна стена до НДК

След нахлуването в Президентството чух, че някой го сравняват с Деветоюнския преврат през 1923 г., когато е бил заклан и Стамболийски. Страшно сравнение! Никога не бива да се правят такива крайни сравнения! И за да не бъда голословен, ще си позволя да поместя в текста, който пиша непълен списък на загиналите интелектуалци и видни личности по време на Белия терор 1923/1925 г.:
Поети и писатели – 9 души
Юристи /и сина на Димитър Благоев/ – 18 души
Издатели и главни редактори – 27 души
Висши военни – 16 души
Народни представители – 11 души
Министри – 2 души
Журналисти – 10 души
Учители – 10 души
Каква огромна загуба за България!
След 10-ти ноември станахме свидетели на две позорни явления в България. Първото е решение на Върховния съд за отмяна на присъдите на Народния съд т.е. убийците на хората от списъка се оказаха невинни като бели агънца…
Второто е това, че и досега имената на някои от тези убийци висят на черната мраморна стена до НДК.
Дан