Библиотеката в Кюстендил въвежда карантина за книги

Във връзка с отмяната на извънредното положение Регионалната библиотека в Кюстендил ще възобнови своята дейност на 13 май, съобщиха от библиотеката. Всички отдели ще бъдат достъпни при специален режим, осигуряващ безопасни условия за посетителите и служителите. Физически достъп ще има само до услугата „Заемане на книги“. Ще бъдат създадени и гишета за връщане и заемане на литература при спазване на санитарно-хигиенен режим.
Посещенията в библиотеката ще стават задължително с маски, при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция, дезинфекция на ръце при връщане и заемане на литература. Върнатите книги подлежат на 72-часова карантина. Читалните, читателските компютри и залите за свободен достъп няма да бъдат отворени за посетители, но се запазва се възможността за онлайн информационно обслужване при постъпили запитвания на служебните имейли.