Библиотека „Родина” дигитализира вестници от миналия век

Теченията на още няколко заглавия от Колекция „Периодични издания. Стара Загора 1882 – 1944“ на Краеведския фонд на библиотека „Родина“ Стара Загора са почти напълно дигитализирани с професионалния планетарен бук скенер „ЭларСКАН“. До момента възможностите на техниката в библиотеката изключваха сканирането на източници с формат над А3. С модерния скенер вече са цифровизирани цялото течение на в. „Дума”, съхранявано в библиотеката – 1972 страници от Год. I – XVIII, 1926 – 1944 г. и 239 страници на 7 годишнини от периода 1929 – 1944 г. на в.„Земя“. Предстои сканирането на в.„Зора“. Скенерът бе предоставен за безвъзмездно ползване за определен период от фирма „АЯ Мсълюшънс“ ЕООД.
„ЭларСКАН“ е планетарен документен скенер, проектиран за работа с подвързани и „неудобни“ документи, за сканиране на документи в офиса, в университети, в архиви и библиотеки, в центрове за обработка на документи и т.н. Скенерите от този тип се наричат също бук скенери, скенери за книги „face-up“, „over-head“ скенери, понякога даже „фотографски скенери“. Това е удобен настолен апарат за дигитализация на обекти (не само книги или документи, а оригиналите могат да бъдат и обемни — ордени, монети, различни тъкани и някои аксесоари, всякакви предмети, артефакти…) Устройството, осигурява важния принцип за производствен непрекъснат режим на работа: „да виждаш какво сканираш и да не обръщаш нагоре-надолу, за да разгърнеш страницата“ , за разлика от плоските скенери. Както и моментално прави изображения с високо качество и съхранява файла в нужния формат. Важни качества са високата производителност: времето за сканиране е по-малко от необходимото за прелистване на страница — не повече от няколко секунди ; и многофункционалност: голям максимален формат — до А2 (около 40×60 см).
Техниката ще остане в библиотека „Родина“ до средата на септември, когато ще бъде презентирана пред старозагорската общественост. Целта е да се покажат възможностите му и отново да се поставят на широко обсъждане проблемите, свързани с опазването и достъпа до писменото наследство на Стара Загора, съхранявано в местните културни институти, като и да се генерират идеи за споделени отговорности на библиотеки, музеи и общински власти при разработване и приемане на стратегия и дългосрочна програма за културното наследство на града и региона, в които да намерят място всички страни.