Близо 14 млн лева ще получи Сливен за довеждаща структура

Близо 14 милиона лева ще бъдат дадени на община Сливен по Плана за възстановяване и развитие за изграждане на довеждаща инфраструктура в новия индустриален парк. Той е планиран да заема площ от 450 декара в района летище „Бършен“. Днес министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов бе в Сливен, за да проведе работна среща по този повод с кмета на общината Стефан Радев.
Според министър Карадимов проектът е ключово важен мотор за икономическото развитие на региона: „В индустриалните паркове идват високотехнологични производства, което означава работна ръка за едно поколение, което е под 30 години“. Заместник-председателтя на надзорния съвет на Българската банка за развитие Деляна Иванова разясни, че банката ще финансира проектите за индустриалните зони предварително, за да влязат в необходимите срокове по Плана за възстановяване и устойчивост: „Считаме, че това би подкрепило в много голяма степен и без друго изключително кратките срокове, които Планът (ПВУ) налага за изпълнение на проектите“. Кметът Стефан Радев коментира, че доста време се е чакало за оценка на проектите и благодари за включването и на екип на министерството: „И това ни дава повод за оптимизъм, че ще се справим със задачата“. Предвижда се до средата на 2026 година в новата индустриална зона да бъдат разкрити най-малко 46 работни места.