Близо 2 години ще ремонтират 17 км път от Обручище до Мъдрец

Пътят между селата в община Гълъбово от години е осеян с дупки. От построяването му през 1976 г. ремонт не е правен. Живеещите там периодично протестират. Последно жителите на село Обручище блокираха движението в средата на март. Лично вицепремиерът и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов отиде при тях и обеща пътят да бъде ремонтиран възможно най-скоро.
Две седмици по-късно беше обявена обществена поръчка по ускорена процедура. При липсата на възлагане на пътни ремонти от година и половина, очаквано интересът бе голям. Оферти подадоха 12 кандидати за строителство и 14 – за упражняване на контрол на дейностите (строителен надзор). В търга участват почти всички големи компании в строителния бранш, както и средни фирми. Отворени бяха всички ценови предложения, нещо което не се е случвало от години, но разликата в исканата стойност е над два пъти. Това, което прави впечатление е, че по-малките строителни фирми са дали по-ниски цени, докато големите в бранша са дали значително по-скъпи оферти.
Най-ниското ценово предложение е на ДЗЗД „Одесос – Парсек“ – 13 888 000 лв.без ДДС. Така километър път излиза 793 600 лв., което е съизмеримо с цените, постигани на търговете по оперативна програма „Региони в растеж“. Двете фирми, които влизат в обединението – „Парсек груп“ и варнеската „Одесосстрой“, не са от големите в пътното строителство. Най-високата оферта е на „ПСТ Груп“ ЕАД – 29 283 017 лв, което е над 1.86 милиона лева за километър. На практика това е колкото за строеж на нов път, че дори и по-висока, коментираха строители.
Прогнозната цена на АПИ за основния ремонт на 15.7 километра от пътя Мъдрец – Гълъбово е 17.42 млн. лв. без ДДС (1.1 млн. лв./км). От 12-те подадени оферти пет са над тази цена, като всички са на големите пътно-строителни компании. Огромната разлика в ценовите предложения е основание на агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да поиска обосновка от фирмите с ниски цени. „Дали сме реални цени за строителство. Представили сме и обосновка пред пътната агенция“, каза управителят на „Парсек груп“ Бончо Бонев. Той коментира, че резултатът от търга ще е ясен сигнал за бранша дали ще бъде разбит пътният картел на големите фирми.
Разликата в ценовите оферти при строителния надзор е още по-голяма – близо пет пъти. Най-ниската оферта е на „Геодет“ – 150 000 лв., а най-високата на „Рутекс“ – 733 000 лв. без ДДС. Тук от 14-те предложения само две са над прогнозната стойност от 609 700 лв. без ДДС. Съгласно правилата на обществената поръчка кандидатът дал най-ниската цена би трябвало да спечели търга. Дали това ще се случи предстои да стане ясно скоро. Пътната агенция вече изостава от заложения график, след като Гроздан Караджов обеща до 10 април да има избран изпълнител. Практиката показва, че обикновено почти всички строителни търгове след това се обжалват в съда. Преди дни стана ясно, че дружеството „Трейс груп” е избрано за изпълнител на югоизточния обход на Пловдив, но търгът е обжалван от „ПСТ Груп“, които участват и в тази процедура.
Обществената поръчка е за основен ремонт на 15.7 км от третокласния път Мъдрец – Искрица – Медникарово – Обручище. Трасето е основна пътна артерия за община Гълъбово и осигурява връзка с минно-енергийния комплекс „Марица Изток“, рудник „Трояново-3″, завода за гипсокартон и на населените места Обручище, Медникарово, Искрица и Мъдрец с общинския център Гълъбово. Началото на участъка, който ще се ремонтира, започва от кръстовището с път II-55 Велико Търново – Нова Загора – ТЕЦ-2 – Свиленград, в района на село Мъдрец. Завършва при пресичането с път III-554 Нoва Загора – Раднево – Харманли, в района на село Обручище. Ще бъдат ремонтирани трите големи съоръжения в отсечката – мост над дере, мост над река Соколница и жп надлез в село Обручище, както и 32 броя водостоци.
Обществената поръчка се провежда по ускорена процедура, заради аварийното състояние на жп надлеза в село Обручище. От началото на 2022 г. са извършвани периодични проверки, като през последните седмици се наблюдава активно пропадане и в двете ленти на платното за движение, както и пукнатини и значителни отцепвания на земния насип при подходите, твърдят от пътната агенция. От там предупреждават, че процесът е необратим и се задълбочава. Ако ремонтът не започне спешно има риск от прекъсване на трафика в участъка и блокиране дейността на минно-енергийния комплекс „Марица изток“.
Основният ремонт на пътя се възлага на инженеринг. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни и е разделен е на три междинни етапа. За строително-монтажните работи са предвидени 540 календарни дни (18 месеца). За да се осигури възможно най-бързо започване на ремонтните дейности и съответно по-бързото им изпълнение, в проекта на договора е предвидена възможността по чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, според която при бедствени и аварийни ситуации разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти. Строителните книжа могат да се комплектуват и по време на изпълнението на неотложните възстановителни работи или след изпълнението им. Изборът на строител и ремонтът на пътя ще покажат дали се върви към преустановяване на порочни практики от последните години, заради които три седмици в парламента управляващи и опозиция спориха. Предстои да се види дали ще има ремонт на ремонта.