Близо 30 села в Кюстендилско без достъп до лекарства

Без аптека остават близо 30 села в област Кюстендил. Жителите на село Коняво нямат достъп до лекарства от близо десет години и това ги поставя пред много трудности. „Пътуваме до града с автобус или частни коли. И е много трудно, а ние година след година остаряваме. Вчера бях в града за лекарства. Обиколих 12 аптеки и точно това, което ми трябваше го нямаше и се наложи да се обаждам на дъщерята в София да го доставят от там“, каза Михаил Миланов – жител на село Коняво.
„Едно хапче да те заболи глава – няма от къде да го вземеш“, разказва г-жа Костадинова – жител на селото. Марияна Александрова – кмет на село Коняво „работи“ и като шофьор, и като аптекар и като личен лекар, защото по този начин помага на жителите на селото. „Имаме много проблеми, решаваме си с хората. Но проблемът с аптеката ни е от много години. Нямаме аптека, защото нямаше кой да се наеме. Но сега сме говорили с хора от Кюстендил и ще ни намерят фармацевт, защото това е големият проблем“, уточни кметът на село Коняво. Управата на село Коняво е получило обещание от фармацевт от Кюстендил, който ще им осигури човек, който да обслужва аптеката в селото. Жителите се надяват това да се случи в най-скоро време.
По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата към 2021 г. броят на аптеките у нас е бил 3300, като една трета от тях са концентрирани в София, Пловдив и Варна. Според анализ на Института за пазарна икономика в 20 общини няма нито една аптека, а в 40 аптеката е само една. В края на 2023 г. Министерският съвет взе решение за утвърждаване на Национална аптечна карта. С нея се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки. Картата се създава след анализ на достъпа на населението до лекарства за домашно лечение, заплащани напълно или частъчно от НЗОК; до приготвяне на лекарствени продукти на място, както и до медикаменти, съдържащи наркотични вещества. В обхвата ѝ влизат още и отпускането на лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, както и отпускането на медикаменти по лекарско предписание, които не се заплащат с публични средства и на лекарствени продукти без лекарско предписание.