БМФ Порт Бургас е готов с митническите изисквания за горивата

Най-големият частен пристанищен оператор „БМФ Порт Бургас” ЕАД е напълно готов за прилагане на новите митнически изисквания за наблюдение и контрол на въвеждането и приемането на енергийни продукти в пристанищните складове. Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове влизат в сила на 1.06.2018 г. На 31.05.2018г. в писмо до дружеството началникът на Митница Бургас констатира, че: „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, като лице, попадащо в обхвата на чл. 103в, ал. 1 от ЗАДС, е приведено в съответствие към действащото законодателство”.
Промените са част от усилията на държавата за борба с корупцията, контрабандата и синхронизирането на законодателството с изискванията на Европейския съюз. Новият закон изисква всички лица, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове да използват средства за измерване, чрез които наблюдението и контрола да се осъществяват в реално време. „Ние напълно подкрепяме всички иновативни решения на държавната администрация. Като концесионер и пристанищен оператор, за нас е важно да няма сива икономика. Всичко, което изградим в пристанището, месец по-късно става държавна собственост”, каза изпълнителният директор на „БМФ Порт Бургас” Борис Балев.
От началото на концесионния договор през 2012 г. досега дружеството е инвестирало в пристанищните терминали „Изток 2” и „Запад” 99 млн. евро. За да отговори на новите изисквания на Закона за акцизите и данъчните складове „БМФ Порт Бургас” е вложило 12 млн. лв. в съоръженията за разтоварване на ВВГ /втечнен газ пропан бутан/ и 3 млн. лв. в мястото за разтоварване на дизел.
Новите съоръжения, снабдени с разходомери, са изградени в порта и готови за експлоатация още на 1 януари 2018 г. Местата, в които е задължително монтирането на подобни измервателни точки, са Терминалът за разтоварване на дизелово гориво към 20А корабно място, Терминалът за разтоварване на втечнени въглеводородни газове /ВВГ/ и местата за приемане на насипни енергийни продукти – кантари за определяне на маса.
Измервателни уреди са предвидени и монтирани на терминала за разтоварване на ВВГ още по времена изграждането му през 2015 г. Разтоварването на дизел също винаги се е проследявало в реално време от митническите власти. В началото на 2018 г. „БМФ Порт Бургас” е единственият български пристанищен оператор, готов да отговори на новите изисквания на закона. Отпуснатият по-късно гратисен срок до 1 юни 2018 г., дружеството използва, за да тества, модернизира и оптимизира системата.