БМФ Порт Бургас отвори врати за гражданите

„БМФ Порт Бургас“ ЕАД отвори вратите си за гражданите на Бургас. Днес всеки желаещ можеше да посети пристанището, да разгледа Пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, да се запознае с построеното от концесионера през последните десет години, с извършените крупни инвестиции в обновяване на инфраструктурата и техниката.
Гражданите имаха възможност на място да се уверят в безопасността на всички съоръжения на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток-2”. Програмата предвиждаше и презентиране на терминалите, стопанисвани от дружеството на територията на пристанище Бургас. Посещенията се извършваха при стриктно спазване правилата за вътрешния ред в пристанището, целящи опазване здравето и сигурността на посетителите. След предварително записване гражданите бяха разпределяни на групи от по пет души. Посещенията се извършваха между 10 и 16 часа по предварително уточнен график и след уведомяване на всеки гражданин за точния час на посещението и мястото за влизане в пристанището. Всяка от групите бе придружавана от служители на „БМФ Порт Бургас” и имаше на разположение 60 минути да се запознае с дейността на дружеството.
„БМФ Порт Бургас” е концесионер на терминал „Бургас Изток – 2“ от 2012 г. и на терминал „Бургас Запад“ от 2013 г. Огромните инвестиции, извършени в двата терминала, доведоха до бърз темп на развитие и превърнаха бургаския порт в едно от най-значимите черноморски пристанища. Увеличените товарообороти и социалната политика на дружеството оказват своето положително влияние върху националната и регионалната икономика, което изцяло съвпада с интересите на обществеността в Бургас и областта.