БНБ пуска възпоменателна монета за Гоце Делчев

От 17 януари 2022 г. Българската народна банка пуска в обръщение сребърна възпоменателна монета на тема „150 години от рождението на Гоце Делчев“. Цената на монетата е 108 лева.
Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД. В периода от 17 до 19 януари 2022 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети, след което възпоменателната монета „150 години от рождението на Гоце Делчев“ ще се продава без ограничения.