Бойко Ламбовски / Гарвани

Какви са тия гарвани край пътя?
О, рейсът ни пъхти, ще се изгърби,
а те се нижат зад стъклата мътни
като безброй, безброй железни зъби.
Какви са тия гарвани край пътя?
Защо в нивята кишави са щръкнали?
Какво сред този сняг настръхнал мътят?
Какви са тия гарвани край пътя?
Какви са тия гарвани край пътя?
От час ни обкръжават – все по-плътно.
Какви са тия гарвани край пътя?
Какви са тия гарвани край пътя?