Болница в Пловдив стана национален център за лечение на чужденци

Първият национален център за лечение и диагностика на бежанци е открит в МБАЛ „Св. Мина“ в Пловдив. В него е осигурена доболнична и болнична помощ на бягащите от войната в Украйна напълно безплатно.
Медицинският център за бежанци се прави по инициатива на проф. Любима Деспотова-Толева, специалист по детски болести и обща медицина. Освен нея дежурства ще дават и още двама лекари доброволци. Прегледите ще се извършват от 7 до 17 ч. в работни дни и от 7.30 до 17 ч. в почивните. Предварителното записване се прави на телефон +359 877 714 066, който е на разположение денонощно. Ако е необходима консултация със специалист, пациентите ще се насочват към ДКЦ 2, а, ако се налага хоспитализация, ще остават в МБАЛ „Св. Мина“. За бежанците са предвидени 10% от леглата в отделенията в болницата, но ако се осигури финансиране, леглата може да бъдат увеличени. Сега лечението се поема от здравното заведение. Дарители са осигурили безплатни лекарства за пациентите от Украйна.