Болярово се опълчи срещу сондажи за добив на злато

Протестна подписка срещу проучванията за добив на злато организираха жители на крайграничната община Болярово. Министерски съвет е дал разрешение българо-чешко дружество да извършва сондажи в землищата на 10 села в общините Елхово и Болярово, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
Кметът на Болярово Христо Христов предварително не е уведомен за разрешението за проучвателните дейности. „Доста късно и то най-вече от информацията, която беше подадена от кметския наместник на село воден за представители на фирма се намират на територията на село Воден с цел проучване на находище „Иглика“, така както е по документацията, находище „Иглика“. Обхваща 105 кв. км площ- 7 населени места от община Болярово и три от община Елхово“. Проведена е среща с представители на дружеството, на която категорично е заявено, че общинското ръководство не е съгласно със сондажите. „Първо те попадат в Натура 2000, двата водоизточника, които захранват община Болярово попадат точно в тези райони“. Събирането на подписите ще продължи до 22 октомври, след което ще бъде внесена за обсъждане в общинския съвет и депозирана пред областният управител