Боровата процесионка ще борят в Стара Загора

Заместник-кметът Радостин Танев: „През месец юни предстои следващото третиране срещу боровата процесионка“. Предстоящите дейности по ограничаване и унищожаване на популацията от борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa, вид гъсеница и молец) в паркове в Стара Загора, засегнати от вредителя, започват през месец юни – оповести заместник-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ на община Стара Загора Радостин Танев.
Активната намеса на Община Стара Загора и ТП „Държавно горско стопанство – Стара Загора“ през есента на 2023 г. не успя да унищожи вредителя. Осъществено беше пръскане от страна на общината на над 400 дка територии, от които парк „Митрополит Методий Кусев“, горските масиви над кв. „Три чучура – север“ и кв. „Дъбрава“, както и още 214 дка общински и 3800 дка държавни, обработени от горското стопанство. Популацията беше частично ограничена, защото дейностите се извършват в урбанизирана среда и борбата е биологична. Недопустимо е и използване на химичен инсектицид, защото ще се наруши биологичното разнообразие. „Боровата процесионка няма естествени врагове и борбата с нея е много трудна, но всички предприети мерки ще бъдат бариера за разпространение на популацията.“ – коментира Радостин Танев. Затова беше сформирана експертна комисия от ландшафтни архитекти и горски служби, които направиха оглед на състоянието на дървесните видове в парк „Митрополит Методий Кусев“. Специалистите взеха решение да се приложи комплексно третиране, което ще протече в няколко етапа.