Ботуша не се гони със седене в хралупите

Къде сте интелектуалци? Къде сте творчески труженици? Никъде ви няма! Ботуша не се гони със седене в хралупите!
Дан