Браншовата камара „Пътища” пред колапс

Служебният министър на регионалното развитие Иван Шишков преди около две седмици заговори за некачествено строителства при участъците на АМ „Тракия“ между Стара Загора и Нова Загора, както и между Нова Загора и Ямбол. Спестяване на материали повече, по-малко асфалт, отколкото е необходимо са сред твърденията на министерството.
От Браншовата камара „Пътища“ обаче гледат по друг начин на това изказване. „Браншът е пред колапс и това е тенденция. Цели се изместване на фокуса, че не се разплащат текущите ремонти и поддръжки. Измества се фокусът от нуждата от индексация.“, коментира заместник-председателят на УС на Браншова камара „Пътища“ Живко Недев. Според Недев в момента се случва кампания срещу Браншова камара „Пътища“, нейните членове и фирмите, които се занимават със строителство на пътища. Според него повдигането на въпроса за дебелината на пътната настилка на АМ „Тракия“, полагана преди около 10 години, е опит да се отклони общественото внимание от важните въпроси и тежкото състояние, в което се намира браншът. По негови думи в проекта за АМ „Тракия“ са си партнирали българска и чуждестранна фирма. Органи на ЕС са правили одит на свършената работа. Извършени са много на брой проверки преди сертифицирането, верифицирането и разплащането на проекта. „По техническа спецификация са се правили проби на всеки 200 линейни метра“, обясни Живко Недев. По думите му, членовете на камарата работят изключително отговорно, качествено и в съответствие с нормите и изискванията.