Британската икономика се намира в нова рецесия

Британската икономика навлезе в рецесия през втората половина на 2023 г., след като БВП на страната се сви за две поредни тримесечия, показват предварителни данни на официалната статистика ONS. БВП на Великобритания се понижи с 0,3% през трите месеца до края на декември след спад с 0,1% през периода юли – септември 2023 г. , докато осредните пазарни очаквания бяха за по-умерено понижение с 0,1 на сто.
Тези две поредния тримесечие на спад означават, че британската икономика е навлязла в т.нар. „техническа рецесия“. Британската рецесия дойде на фона на всеобхватен спад във всички водещи сектори, като през четвъртото тримесечие на 2023 г. индустриалното производство се понижи с 1% спрямо предходните три месеца, строителството се сви с 1,3%, а секторът на услугите, който е основен двигател на икономическия растеж, се понижи с 0,2% най-вече заради спад на търговията на едро и дребно с 0,6 на сто. Беше отчете спад и в нетната търговия, както и в правителствените и разходите на домакинствата, което беше само частично компенсиран от увеличение на брутното капиталообразуване.