Британците могат да придобият българско гражданство


Британците, подали молби за придобиване на българско гражданство преди края на преходния период за „Брекзит“ (31 декември 2020 г.), няма да са длъжни да се отказват от гражданството си, за да получат и българско. Това предвижда проект за промени в Закона за българското гражданство.
Промените в закона ще осигурят яснота по отношение на прилагането на разпоредбите, които се отнасят до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия като държава – членка на Европейския съюз, след изтичането на преходния период, мотивира се правителството.
Законът за българското гражданство предвижда възможност за придобиване на гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация човек отговаря на определени условия. Едно от тях е човекът да е освободен от досегашното си гражданство или да бъде освободен от него към момента на придобиване на българското гражданство. Законът предвижда кръг от хора, за които не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство. Между тях са посочени гражданите на държава – членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
Към момента за гражданите на Обединеното кралство, които кандидатстват за придобиване на българско гражданство, не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство. След оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и след 31 декември 2020 г. неговите граждани ще трябва да се освобождават от досегашното си гражданство, за да придобият българско.