Брюксел ще следи за реформите в Гърция

Европейската комисия съобщи, че е приела решение за привеждането в действие на рамката за засилено наблюдение на Гърция, предаде пресслужбата на институцията. Целта е да се подпомогне изпълнението на договорените реформи след успешното приключване на програмата за подкрепа на стабилността по линия на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).
На 20 август Гърция ще приключи своята програма за подкрепа на стабилността по ЕМС. Днешното решение на еврокомисията улеснява процеса на нормализиране в Гърция, като укрепва постигнатия напредък, се посочва в съобщението. Въвеждането на наблюдението ще подпомогне завършването и непрекъснатостта на реформите, договорени по програмата, в съответствие с обещанията, дадени от гръцките власти. Това е от решаващо значение за спечелването на доверието на пазарите и за засилването на икономическото възстановяване на Гърция, особено непосредствено след приключването на програмата.
Решението беше прието след споразумението на заседанието на Еврогрупата на 22 юни, на което бе потвърдено, че Гърция е изпълнила всички предишни действия в рамките на четвъртия и последен преглед, и бе взето решение за мерки по дълга, които ще позволят на страната да се изправи на крака без външна финансова помощ.