БЧК Кюстендил отчете добри резултати в работата си

В Кюстендил се проведе годишно отчетно събрание на БЧК – Кюстендил. Домакин беше Областна администрация, а сред гостите бяха председателят на БЧК академик Христо Григоров, зам.-генералният директор на БЧК и ръководител направление „Организационно развитие“ д-р Славита Джамбазова, председателят на БЧК – Кюстендил д-р Емилия Кацарска, зам.-кметът на Община Кюстендил Кристиян Иванчов, зам.-областният управител на Кюстендил Мария Зарева-Йорданова.
Отчетът беше представен от директорът на БЧК – Кюстендил директор доц. Екатерина Керемидарска. Тя посочи, че пред организацията има няколко предизвикателства. Едно от тях е нарастването на броя на хората, нуждаещи се от подкрепа. Останалите са високото ниво на безработица, демографски спад, процеси на изселване и миграция, граничната зона, понижаване на възрастовата граница на социалните заболявания и други. Областната организация на БЧК – Кюстендил е изградена от девет общински структури и 53 дружества. 23 от дружествата са в градовете, а останалите в селата. Членовете наброяват 1 800 души. 75 са доброволците над 18 години, а тези под 18 години – 30. Щатният състав е 2,5 бройки, както и 1 щат в ПСС – Дупница. Бяха представени и приоритетните групи за подпомагане. Те са: деца в риск, деца със специфични нужди, самотни многодетни майки, хора с увреждания, възрастни, самотни и социално слаби хора, безработни и малцинствени групи в риск. Д-р Емилия Кацарска разказа и за реализираните проекти. Акцент беше поставен и върху работата на младите доброволци към БЧК – Кюстендил.